من ایمان سلیمان زاده،همبنیانگذار آرکو اپ و برنامه نویس فلاتر و طراج سایت هستم که پایتون هم در حد نیاز بلدم و از دیجیتال مارکتیگ هم یه چیزایی می دونم,علاقه و کار اصلی من برنامه نویسی فلاتر هست.

راه های ارتباطی با من

من ایمان سلیمان زاده،همبنیانگذار آرکو اپ و برنامه نویس فلاتر و طراج سایت هستم که پایتون هم در حد نیاز بلدم و از دیجیتال مارکتیگ هم یه چیزایی می دونم,علاقه و کار اصلی من برنامه نویسی فلاتر هست.

راه های ارتباطی با من